האם מותר לעשן אחרי סתימה

האם מותר לעשן אחרי סתימה