האם מותר לעשות טיפול שורש בהריון

האם מותר לעשות טיפול שורש בהריון