האם אחרי טיפול שורש יש כאבים

האם אחרי טיפול שורש יש כאבים